Renovering af IDA


Siden 2009 har Ida hver vinter gennemgået reparationer der er så omfattende – for op mod 10 mio. kr. i alt – at de tilsammen udgør en hovedrenovering af det gamle skib. Hele overbygningen, dækket samt skandæk og skanseklædning er blevet udskiftet. Størstedelen af side- og bundplankerne er blevet udskiftet med nye egeplanker. Der er gennemført en lang række konsekvensreparationer af underdæk, spanter og stævn, og et par større råd- og svampeangreb er blevet bekæmpet. Motor og øvrige tekniske anlæg er blevet gennemtestet og delvis renoveret. 

Senest  er skibets to livbåde blevet genskabt, og der arbejdes på at genskabe kraner og ’vugger’ til bådene, så de kan genmonteres på Ida. Det overordnede mål er både at fremtidssikre Ida som en teknisk velfungerende færge og at bringe færgen tilbage så tæt på sit oprindelige udseende som muligt. M/F Ida må i dag betragtes som et stykke sejlende kulturarv, og en vigtig del af det samlede kulturmiljø omkring overfarten.