Minifærge Grønært


B/F Grønært (B/F står for Baby-færge!) fyldte 25 år i 2013. Den lille Ida-model havde et særdeles aktivt liv i de første 10 år af sin tilværelse, specielt i årene omkring 1990, hvor babyfærgen var omkringsejlende reklamesøjle for Bogø-Stubbekøbing Overfarten i indland og udland.

Årene efter årtusindskiftet var en trist periode for Grønært, babyfærgen levede i forfald og var i en periode ovenikøbet forsvundet!

Det er slut nu. Grønært blev genfundet i en have på Lolland, og med den som “model” genskabte et meget aktivt hold af frivillige babyfærgen i 2011-13.
 
Grønært blev gendøbt og søsat Sankt Hans aften 2013 i Stubbekøbing Havn, og har nu genoptaget sin rolle som  opmærksomhedsskaber for Bogø-Stubbekøbing overfarten. Grønært præsenteres ved forskellige arrangementer i regionen. Sødygtigheden er bevist, og Grønært er klar til at tage på eventyr.