Om os


Foreningens formål

Idas Venner er en støtteforening for Bogø-Stubbekøbing overfarten stiftet den 7. november 2004. Foreningens formål er i vedtægterne formuleret som følger:

” Foreningens hovedmål er at bevare Bogø – Stubbekøbing overfarten ved at fastholde og udvikle oplevelsesmiljøet omkring overfarten, herunder øge passagertallene. Derudover er foreningens mål at støtte den løbende renovering af færgen M/F Ida både med de frivilliges arbejdsindsats og økonomisk”.

Foreningen arbejder fortsat for hovedmålene ved de mange årlige arrangementer på færgen og havnene ligesom bestyrelsen er deltagende i Rederiets styregruppe, der består af Rederiets ledelse samt administrative og politiske repræsentanter fra Vordingborg og Guldborgsund kommuner.

Scroll to Top